Thursday, January 5, 2012

Sympathy


Sympathy တဲ့....
တကယ္ ရွိလို႕လား ဒီစကား
နားရွိလို႔သာ ၾကားမိတယ္
တကယ္ဆိုရင္ တစ္ဖက္သက္
ငါ့ဘက္ကိုလည္း လွည့္ၾကည့္ၾကပါဦး
နားလည္မႈ ပီတိတစ္ခုေလာက္
ငါ ေသာက္သံုးပါရေစ။

No comments:

Post a Comment